Uzbekistan Time UZT


TIME ZONE NAME:
Uzbekistan Time

ABBREVIATION:
UZT

UTC OFFSET (Standard):
UTC +5 (w/out DST)
UTC Offsetting List

DAYLIGHT SAVING TIME:
DST offsetting map

ZONE CURRENT STANDARD TIME: