Azerbaijan Time AZT


TIME ZONE NAME:
Azerbaijan Time

ABBREVIATION:
AZT

UTC OFFSET (Standard):
UTC +4 (w/out DST)
UTC Offsetting List

DAYLIGHT SAVING TIME:
DST offsetting map

ZONE CURRENT STANDARD TIME: